Projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” noslēguma konference

9. septembrī notika projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” noslēguma konference, kurā bija iespēja uzklausīt gan speciālistu, gan pašvaldību pieredzi un ieguvu, darbojoties projektā.

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Andris Jaunsleinis, atklājot konferenci, uzsvēra, ka jūtas gandarīts par paveikto, jo projektā piedalījušās 44 pašvaldības, lai gan sākotnēji šis skaits bija plānots mazāks. “Tas ir projekta lielākais veiksmes stāsts, jo ikdienas darbs ir pierādījis, ka mēs par maz tiekamies, lai apmainītos ar pieredzi. Šis projekts parādīja, ka jākomunicē, meklējot labākie risinājumi,” piebilda LPS priekšsēdis.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards savukārt atzinīgi novērtēja LPS veikumu, realizējot projektu un iegūto pieredzi pašvaldībām Latvijā un Norvēģijā apmainoties pieredzē. “Jūtos gandarīts par to, ka Latvijas pašvaldībām bija iespēja pārņemt Norvēģijas pieredzi pašvaldību pārvaldībā, tādejādi veicinot abu valstu sadarbību un izaugsmi. Ir svarīgi, lai pašvaldības strādātu radoši un motivēti, kā mērķtiecīgi un domātu par attīstību,” piebilda ministrs.

“Jūtos ļoti gandarīts un patīkami pārsteigts,” savu runu ar atzinību sāka Norvēģijas vēstnieks Latvijā Steinars Ēgils Hāgens, “ka šajā projektā Latvijā iesaistījās tik daudz pašvaldību. Norvēģijas valdības vārdā es apsveicu projekta realizētājus ar tā veiksmīgu noslēgšanu un ļoti ceru, ka tas bija liels ieguldījums Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošanā”.

Savukārt LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos Ligita Pudža pateicās visām projektā iesaistītajām pusēm par atsaucību un paveikto darbu, uzsverot, ka ieguldītais darbs trīs gadu garumā nesis ne tikai jaunu pieredzi, bet arī nozīmīgas idejas un pārliecību, ka visu iespējams paveikt pašu – pašvaldību spēkiem, kā, piemēram, veidojot novadu mārketinga stratēģijas, veselības veicināšanas programmas, utt.

Visas prezentācijas no konferences pieejamas LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3264-projekta-lietpratiga-parvaldiba-un-latvijas-pasvaldibu-veiktspejas-uzlabosana-nosleguma-konference.

Videoieraksts no konferences pieejams LPS Youtube kanālā: https://www.youtube.com/results?search_query=latvijas+pa%C5%A1vald%C4%ABbu+savien%C4%ABba.

Projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī.

Projekta primārā mērķa grupa ir pašvaldību politiķi un darbinieki; sekundārā mērķa grupa – vietējo pašvaldību iedzīvotāji un valsts pārvaldes iestādes, pašvaldību apmeklētāji un uzņēmēji pašvaldību teritorijās. Projekta aktivitātes tiek īstenotas Latvijā, aptverot projekta pilotpašvaldības un citas ieinteresētās pašvaldības, kā arī partnervalstī Norvēģijā un Polijā, vērtējot līdzīgā projektā pārnesto norvēģu pieredzi.

Projekta ietvaros izveidoti četri pašvaldību sadarbības tīkli; trīs no tiem sadalīti apakštīklos.

Projektā pilotpašvaldību statusā darbam vienā vai vairākos sadarbības tīklos iesaistījušās 44 Latvijas pašvaldības.

T1 – Pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkls

T2 – Pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkls

T3 – Pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīkls

T4 – Pašvaldību izglītības un kultūras tīkls

Viens no projekta gala rezultātiem ir salīdzināmo datu bāze pašvaldību veiktspējas analizēšanai BLIS, novērtēšanai un uzlabošanai. Datu bāze pieejama šeit: https://blis.lps.lv/lv/.

 

Prezentācijas:

Valdis Bārda (Alojas novada dome) – Alojas pieredze. T3-2 apakštīkls – Pašvaldību mājokļu politika –sociālās politikas un infrastruktūras politikas sinerģija

Elita Eglīte (Amatas novada dome) – Valdis Bārda (Alojas novada dome) – Alojas pieredze. T3-2 apakštīkls – Pašvaldību mājokļu politika –sociālās politikas un infrastruktūras politikas sinerģija

Evelīna Balode, Ilze Onzule (Daugavpils pilsētas dome) – Daugavpils pilsētas pašvaldības dalība projektā: pedagogu motivācijas veicināšanas pasākumi un sabiedrības viedokļa izpēte

Rita Vectirāne (Jelgavas pilsētas dome) – Jelgavas pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas programma 2016.-2022.gadam

Frode M. Lindtvedt (KS) – Challenges in the local government sector in Norway, instruments and methods to attend these challenges

Ligita Pudža (LPS) – Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana

Ligita Pudža (LPS) – projekta pašvaldību sadarbības tīkli

Māris Pūķis (LPS) – «Mācīties salīdzinot» sistēmas Latvijas modeļa ieviešana

Jānis Bruņenieks (VRAA) – Mācāmies salīdzinot: Valsts reģionālās attīstības aģentūras devums un ieguvumi

Inga Vilka (PPK) – Pētījums Rezultatīvo rādītāju iegūšanas iespējas izmantojot pašvaldību budžeta informāciju

Visvaldis Valtenbergs (ViA) – Pašvaldības iespējas ietekmēt vietējās ekonomikas attīstību

 

Atpakaļ
  • Kalendārs

<< Mai 2024 >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
  • Atbalsta

  • Partneri

KS
VRAA
  • Jaunumu arhīvs


Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

asdasdsadsadasd

24.03.201524.03.2015
asdasdsadasdasdasd

dsdsds

24.03.2015
sdsdsdsd