Latvijas un Norvēģijas pašvaldību stratēģisko partnerību veidošanas seminārs

2015. gada 27. un 28. maijā Daugavpilī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) un Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju (KS) organizēja stratēģisko partnerību veidošanas (kontaktbiržas) semināru un pieredzes apmaiņas pasākumu. Aktivitāšu mērķis bija Latvijas un Norvēģijas pašvaldību pārstāvjiem tikties klātienē, izzināt sadarbības intereses, nodibināt jaunus kontaktus, iegūt informāciju par kopīgu sadarbības projektu finansēšanas iespējām, kā arī dalīties pieredzē un uzzināt vairāk par labās prakses piemēriem kopīgu projektu īstenošanā.

 27. maijā semināru atklāja Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Steinars Ēgils Hāgens un Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis. Seminārā un pieredzes apmaiņas pasākumā piedalījās arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks Jānis Eglīts un uzsvēra Latvijas un Norvēģijas pašvaldību sadarbības izveides un stiprināšanas nozīmību.

Edvīns Bartkevičs no LPS iepazīstināja klātesošos ar procesu un vērtējumu par savulaik Latvijā notikušo administratīvi teritoriālo reformu. Toms Arne Petersens (Tom Arne Pettersen) no KS Nordland prezentēja Norvēģijas pieredzi un pašvaldību administratīvo reformu, skaidrojot tās koncepciju un procesus, kā arī informēja, ka tuvākajā laikā Norvēģijā ir gaidāma administratīvi teritoriālā reforma.

Pašvaldības stāstīja par pašvaldību lomu izglītības, kultūras, sociālo pakalpojumu, uzņēmējdarbības un vides aizsardzības jomā. Tika diskutēts par dažādu pakalpojumu nodrošināšanu Latvijā un Norvēģijā, kā arī par pašvaldību sadarbības iespējām. Pasākuma laikā klātesošos iepazīstināja ar finansējuma piesaistes iespējām kopīgu starptautisku projektu īstenošanai. Piemēram, par Eiropas Teritoriālās sadarbības programmām, Nordplus programmu, kā arī Bilaterālā sadarbības iespējām EEA/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros. Notika arī interaktīva pašvaldību kontaktbirža un 2 tematisku objektu Daugavpils universitātes un sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” apmeklējums.

28. maijā ar labās prakses piemēriem starptautisku projektu īstenošanā dalījās Jēkabpils novada pašvaldība. Savukārt pārstāvis no Norvēģijas stāstīja par Aremark, Marker, Rømskog un Spydeberg pašvaldību līdzšinējo kopīgo sadarbību ar vairākām Vidzemes reģiona pašvaldībām Latvijā. Dalībnieki tika aicināti darba grupās pārspriest jautājumus par sadarbības interesēm, formām un soļiem uz sadarbību.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki atzinīgi vērtēja notikušo pasākumu, kas sniedz iespēju pašvaldībām dibināt jaunus kontaktus un stiprināt jau esošo pašvaldību sadarbību, kā arī dalīties pieredzē.

  • Kalendārs

<< Jūl 2024 >>
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
  • Atbalsta

  • Partneri

KS
VRAA
  • Jaunumu arhīvs


Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

asdasdsadsadasd

24.03.201524.03.2015
asdasdsadasdasdasd

dsdsds

24.03.2015
sdsdsdsd