• Jaunumi

Projekta rezultāti

Projekta īstenošana noslēdzās 2016.gada 31.oktobrī

Izveidots Latvijas pašvaldību “mācīties salīdzinot” modelis un sadarbības tīklu darbā pārbaudīta piedāvātā metodika. Projekta ietvaros izveidoti četri tematiskie pašvaldību sadarbības tīkli – diskusiju un pieredzes apmaiņas platforma iesaistīto pašvaldību vadītājiem un vadošajiem speciālistiem, lai iepazītu dažādu Latvijas pašvaldību inovatīvus risinājumus katras nozares ietvaros, gūstot jaunas ierosmes katrai pašvaldībai piemērotākā risinājuma meklēšanai:

 • Pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkls;
 • Pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkls;
 • Pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīkls;
 • Pašvaldību izglītības un kultūras tīkls.

Projektā pilotpašvaldību statusā darbam vienā vai vairākos sadarbības tīklos iesaistījās 44 Latvijas pašvaldības. Tīklu darbības rezultāts – izstrādātas 9 pašvaldību mārketinga stratēģijas un 72 nozaru stratēģijas vai pakalpojumu uzlabojumu plāni. Visi dokumenti orientēti uz pašvaldību labākas pārvaldības veicināšanu, līdz ar to uzlabojot ikviena iedzīvotāja dzīves līmeni konkrētajā pašvaldībā.

Izveidota salīdzināmo datu bāze – informācijas sistēma BLIS pašvaldību veiktspējas analizēšanai, novērtēšanai un uzlabošanai. Datu bāze pieejama šeit – https://blis.lps.lv Datu bāzē tiek apkopoti dati par pašvaldību darbību, kas raksturo pašvaldības izvēlētos mērķus, kā arī tiek izmēģināti un tiks pilnveidoti indikatoru (veikuma rādītāju) izstrādes un aprēķināšanas paņēmieni. Datu bāzē ir pieejami pašvaldību labās prakses piemēri un pašvaldībām derīgu zinātnisko pētījumu rezultāti.

Datu bāze pakāpeniski novērsīs statistikas rādītāju trūkumu par teritorijām un ļaus pilnveidot pašvaldības vadīšanas metodes, tādejādi veicinot iedzīvotāju labklājību katrā pašvaldībā.

Ir izstrādāti pieci zinātniskie pētījumi:

 • Vietējās pašvaldības vadīšanai nepieciešamie statistikas rādītāji,
 • Pašvaldības vidēja termiņa budžeta veidošanas iespējas un pielietojumi,
 • Pašvaldības iespējas ietekmēt vietējās ekonomikas attīstību,
 • Pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības iespējas un privātās sociālās uzņēmējdarbības izmantošanas iespējas pašvaldības mērķiem,
 • Rezultatīvo rādītāju iegūšanas iespējas izmantojot pašvaldību budžeta informāciju.

Ir sagatavotas un publicētas divas rokasgrāmatas latviešu un angļu valodās – “Tematisko tīklu izmantošana pašvaldību darba pilnveidošanai” un “Salīdzināmo datu datubāzes izmantošana pašvaldību un valsts iestāžu stratēģiskajā vadīšanā” .

Projekta noslēguma posmā papildus tika organizēti 24 apmācību semināri pašvaldību pārstāvjiem par divām tēmām – “Efektīva komandas sadarbība” un “Efektīva komunikācija ar klientu”. Semināros piedalījās  projektā iesaistīto pašvaldību politiķi, pašvaldību vadītāji un vadošie speciālisti.

Izveidotas trīs stratēģiskās partnerības starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm un organizācijām:

 • Nodomu protokols par sadarbības turpināšanu starp Latvijas pašvaldību savienību (LPS) un Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju (KS) pēc projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” īstenošanas. T
 • Nodomu protokols par sadarbību mākslas un kultūras jomā starp Tronheimas mākslas muzejs un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”
 • Nodomu protokols par sadarbību zinātnes un izglītības jomā starp Tronheimas zinātnes centru Vitensenteret un Daugavpils zinātkāres centru “Zinoo Daugavpils”

Mācību semināri pašvaldību politiskās un administratīvās vadības kapacitātes pilnveidošanai.

Projekta noslēguma posmā tika organizēta virkne mācību semināru projektā iesaistīto pašvaldību pārstāvjiem par divām tēmām – “Efektīva komandas sadarbība” un  “Efektīva komunikācija ar klientu”. Šie semināri sniedza papildinošu atbalstu pašvaldībām to tālākajā darbībā, īstenojot projekta laikā izstrādātos dokumentus – pašvaldības mārketinga stratēģiju vai katras pašvaldības pakalpojumu uzlabojumu plānu kādā no pašvaldības atbildības jomām. Lasīt vairāk ›

Diskusija par projekta atziņām LPS Tehnisko problēmu komitejas izbraukuma sēdē Rundālē

26. oktobrī Rundāles pagastā notika LPS Tehnisko problēmu komitejas sēde. LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis, vērtējot NFI projekta sākotnējos izaicinājumus un rezultātus, atzina, ka pamatuzdevums šajā projektā – sadarbības tīklu izveidošana pieredzes apspriešanai projektā iesaistītās pašvaldībās – ir sasniegts. Lasīt vairāk ›

Interešu izglītības attīstība un vieta izglītības sistēmas pārmaiņu procesā

Sadarbībā ar LPS Izglītības un kultūras komiteju 18.-19.oktobrī  Rēzeknes novadā un Rēzeknes pilsētā notika kupli apmeklēts projekta seminārs par interešu izglītības attīstību un vietu izglītības sistēmas pārmaiņu procesā, lai aktualizētu skolēnu interešu izglītības apguvi caur STEM priekšmetiem Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar pašvaldību izglītības un kultūras tīkla T4 darbu projekta ietvaros un šī tīkla darbības turpināšanas perspektīvām, kā arī ar projekta ietvaros izveidoto datu bāzi – informācijas sistēmu BLIS. Lasīt vairāk ›

 • Kalendārs

<< Jūl 2024 >>
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 • Atbalsta

 • Partneri

KS
VRAA
 • Jaunumu arhīvs


Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

asdasdsadsadasd

24.03.201524.03.2015
asdasdsadasdasdasd

dsdsds

24.03.2015
sdsdsdsd