Līdz 2016. gada 31. oktobrim pagarināts projekta īstnošanas termiņš

Līdz 2016. gada 31. oktobrim pagarināts Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda iepriekš noteiktā projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” īstenošanas termiņš, lai projekta īstenošanā radušos ietaupījumu izmantotu papildu aktivitāšu veikšanai, tādējādi sniedzot lielāku ieguldījumu programmas un projekta mērķa sasniegšanā.

Plānots īstenot šādas papildu aktivitātes:

  1. mācību semināru pašvaldību politiskās un administratīvās vadības kapacitātes pilnveidošanai organizēšana. Apmācības pašvaldību pārstāvjiem tiks uzsāktas ar mācību semināru ciklu “Efektīva komandas darbība”, kuru mērķauditorija ir projektā iesaistīto pašvaldību politiķi, pašvaldību vadītāji un vadošie speciālisti. Mācību kursa mērķis ir pilnveidot dalībnieku izpratni par to, kas ir darba komanda, tās veidošanas pamatiem un kritērijiem komandas darba izvērtēšanai. Šādas apmācības būs nozīmīgs papildinošs atbalsts projektā iesaistītajām pašvaldībām to tālākajā darbībā, īstenojot projekta laikā izstrādātos dokumentus – pašvaldības mārketinga stratēģiju vai katras pašvaldības pakalpojumu uzlabojumu plānu kādā no pašvaldības atbildības jomām.
  2. projekta ietvaros izveidoto informācijas sistēmu – salīdzināmo datu bāzi BenchLearningIS plānots papildināt ar ģeogrāfiskās informācijas (ĢIS) funkcionalitāti. Tas ļaus jebkādus apkopotos ĢIS datus attēlot kartogrāfiskā materiālā un veikt to atspoguļošanu pa dažādām teritorijas vienībām, kā arī veikt dažādu objektu uzskaiti konkrētā teritorijā. Būtiska būs iespēja pašiem lietotājiem radīt katrai pašvaldībai vajadzīgos ĢIS datus. Datu attēlošana uz kartes ir viennozīmīgi efektīvākais veids kā uzskatāmi atspoguļot uzkrāto informāciju. To var nolasīt un salīdzināt ērtāk un ātrāk, un pārskatāmi iegūt kopainu.
  3. Norvēģijas pašvaldību un valsts iestāžu pieredzes pārnese bēgļu jautājumu risināšanā. Tiks rīkots seminārs par Norvēģijas valsts iestāžu un pašvaldību praktisko pieredzi darbā ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem. Seminārā piedalīsies Norvēģijas un Latvijas valsts iestāžu un pašvaldību pārstāvji, lai diskutētu par risinājumiem un izaicinājumiem saistībā ar bēgļu un patvēruma meklētāju uzņemšanu un integrāciju. Seminārs veicinās iesaistīto pušu ilglaicīgu sadarbību šo jautājumu risināšanā un sniegs papildu ieguldījumu programmas mērķu sasniegšanā. Šāda pieredzes apmaiņas semināra nepieciešamība tika identificēta projekta sadarbības tīklu sanāksmēs kā aktuāls jauns izaicinājums, kuru risināšanā Latvijas pašvaldībām trūkst zināšanu un pieredzes.
Atpakaļ
  • Kalendārs

<< Apr 2024 >>
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
  • Atbalsta

  • Partneri

KS
VRAA
  • Jaunumu arhīvs


Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

asdasdsadsadasd

24.03.201524.03.2015
asdasdsadasdasdasd

dsdsds

24.03.2015
sdsdsdsd