Reģionālajās diskusijās veidos pašvaldību sadarbības tīklus

Latvijas Pašvaldību savienība projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros organizē reģionālajās diskusijas, kas 12.jūnijā notiks Valmierā, savukārt 13.jūnijā – Preiļos. Diskusijā piedalīsies pašvaldību pārstāvji, deputāti, darbinieki, kā arī mediju pārstāvji ir laipni aicināti piedalīties diskusijā un atspoguļot tās norisi.

Projekta gaitā tiek veidoti pašvaldību sadarbības tīkli, kas būs ”mācīšanās salīdzinot” diskusiju platforma. Reģionālo diskusiju laikā tiks sniegta informācija par iespējām pieteikties dalībai pilotpašvaldības statusā šādos tematiskajos tīklos: pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkls; pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīkls; pašvaldību izglītības un kultūras tīkls. Reģionālo diskusiju laikā būs iespēja arī dzirdēt par Norvēģijas pašvaldību ieguvumiem no dalības sadarbības tīklos, diskutēs par Latvijas pašvaldību sadarbības tīklu tēmu piemēriem.

Reģionālo diskusiju dalībnieki tiks iepazīstināti ar “mācīties salīdzinot” sistēmas Latvijas modeli. “Mācīties salīdzinot” (benchlearning) sistēma tiek veidota projekta gaitā. Tā balstās uz datu bāzē apkopotas informācijas, pašvaldību pieredzes un zināšanu analīzi, lai meklētu katrai pašvaldībai piemērotu risinājumu konkrētā nozarē un pilnveidotu savas pašvaldības stratēģisko vadīšanu, līdz ar to veiksmīgāk sadarbojoties ar tādām mērķa grupām kā iedzīvotāji, uzņēmēji un apmeklētāji. Iedzīvotājiem nepieciešamas pieaugošas iespējas ietekmēt pašvaldību lēmumus un kvalitatīvāki pašvaldības pakalpojumi. Uzņēmējiem nepieciešama pozitīva attieksme, administratīvā sloga mazināšana un sadarbība ar pašvaldībām resursu (tai skaitā – darbaspēka un infrastruktūras) nodrošināšanā.

Visi tīkli savā darbībā izmantos “mācīties salīdzinot” principus – salīdzināt, analizēt un mācīties, lai sagatavotu uzlabojumu plānus pakalpojumam, kas tiks izvēlēts par katra tīkla analizējamo tēmu. Sadarbības modeļa ideja ir ņemta no Norvēģijas, kur jau šie sadarbības tīkli veiksmīgi darbojas vairākus gadus.

Sīkāka informācija par programmu un norises vietu un laiku šeit:http://www.lps.lv/Seminari_un_video/

Reģionālās diskusijas notiks arī Kurzemē un Zemgalē, 25. augustā – Skrundā, 26. augustā – Jelgavā.

Projekts „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, izmantojot 2,12 miljonu eiro piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”. Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties salīdzinot sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.

Redaktoru ievērībai:

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta palīdzību, Norvēģija sekmē sociālo un ekonomisko atšķirtību mazināšanu un divpusējo attiecību stiprināšanu ar saņēmējvalstīm Eiropā. Norvēģija cieši sadarbojas ar ES atbilstoši Eiropas Ekonomiskas zonas (EEZ) līgumam.

2009.-2014. gadam paredzētais Norvēģijas ieguldījums ir 1,7 miljardi eiro. Uz finansējuma saņemšanu var pretendēt NVO, pētniecības un akadēmiskās institūcijas, kā arī publiskais un privātais sektors 12 jaunākajās ES dalībvalstīs, Grieķijā, Portugālē un Spānijā. Sadarbība ar Norvēģijas institūcijām ir ļoti plaša un darbības var īstenot līdz 2016. gadam.

Galvenās atbalstāmās jomas ir apkārtējās vides aizsardzība un klimata pārmaiņas, pētniecība un stipendijas, pilsoniska sadarbība, veselība un bērni, dzimumu līdztiesība, taisnīgums un kultūras mantojums.

Sīkākai informācijai: www.norwaygrants.org

Informāciju sagatavoja:

Ilze Rukute

Projekta sabiedrisko attiecību eksperte

+371 293 77 691

ilze.rukute@lps.lv

Sīkākai informācijai par projektu:

Ligita Pudža

Projekta vadītāja

+371 2929 7364

ligita.pudza@lps.lv

Atpakaļ
  • Kalendārs

<< Mai 2022 >>
MTWTFSS
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
  • Atbalsta

  • Partneri

KS
VRAA
  • Jaunumu arhīvs


Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

asdasdsadsadasd

24.03.201524.03.2015
asdasdsadasdasdasd

dsdsds

24.03.2015
sdsdsdsd