LPS uzsāk darbu pie Norvēģijas finanšu instrumenta projekta – Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana

Decembrī Latvijas Pašvaldību savienība uzsāk darbu pie Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta – Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana. Projekts ilgs no 2013. gada decembra līdz 2016. gada jūnijam. Šajā laika periodā notiks sistēmas modeļa izveide pašvaldību veiktspējas analīzei, novērtēšanai un uzlabošanai, iekļaujot Polijas un Norvēģijas pieredzi; vietējo pašvaldību sadarbības tīkla izveide un nostiprināšana; pašvaldību deputātu un darbinieku apmācības. Mācības tiks rīkotas tādās sfērās kā pašvaldību stratēģiskā vadīšana, par klientu apmierinātības aptauju veikšanu sniegto pakalpojumu novērtēšanai, kā arī pašvaldību mārketinga stratēģiju izstrādes procedūra un stratēģiju vadība.


Projekta partneri – Latvijas Pašvaldību savienība, Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija un Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Projektā plānots iesaistīt kopumā 63 pašvaldības.
Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu „mācīties salīdzinot” sistēmu. Lai nostiprinātu pašvaldību veiksmīgu pārvaldību, „mācīties salīdzinot” sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām. Pašvaldību sadarbības tīkli tiks veidoti četrās jomās – pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkls; pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkls; pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīkls; pašvaldību izglītības un kultūras tīkls. Savukārt pašvaldību mērķu salīdzināšana notiks trīs sektoros – iedzīvotāju, apmeklētāju un uzņēmēju sektorā.

Projekta gaitā tiks veikti arī pētījumi šādās jomās – rezultatīvo rādītāju izmantošana panākumu vai neveiksmju mērīšanai pašvaldību stratēģiskajā vadīšanā; iespējas apvienot vidējā termiņa budžeta plānošanu un izpildi ar vidējā termiņa attīstības programmēšanu un izpildi pašvaldību stratēģiskajā vadīšanā.; iespējas apvienot vidējā termiņa budžeta plānošanu un izpildi ar vidējā termiņa attīstības programmēšanu un izpildi; pašvaldību mērķu mērīšana sociālās drošības jomā, sabiedrisko pakalpojumu jomā un izglītības jomā.

VARAM Investīciju un politikas departamenta direktore I.Ivaščenko un LPS priekšsēdis A.Jaunsleinis paraksta projekta līgumu

VARAM Investīciju un politikas departamenta direktore I.Ivaščenko un LPS priekšsēdis A.Jaunsleinis paraksta projekta līgumu

Šī projekt viens no pozitīvajiem aspektiem būs tā rezultātu izmantošana un pielietošanā arī pēc projekta noslēguma, pat pie minimāla finansējuma apjoma. Viens no sistēmas ilgtspējas priekšnoteikumiem ir pašvaldību motivācija darboties tematiskajos sadarbības tīklos arī pēc projekta beigām. Būtiska loma būs arī pilotprojektos neiesaistīto Latvijas pašvaldību vēlme izmantot šo platformu savas veiktspējas uzlabošanai. Lai paaugstinātu pašvaldību politiķu informētību un izpratni par „mācīšanās salīdzinot” sistēmas priekšrocībām, ir plānota divu rokasgrāmatu sagatavošana un izdošana.Vienlīdz svarīgs priekšnoteikums ir valsts institūciju iesaiste nodrošinās ministriju vecāko amatpersonu pilnvērtīgāku informētību un izpratni par iespējām, ko valsts pārvaldei paver sadarbība ar „mācīties salīdzinot” sistēmu un tās rezultatīvo rādītāju izmantošana.

Projektu „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” finansē Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”

Atpakaļ
  • Kalendārs

<< Jan 2021 >>
MTWTFSS
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • Atbalsta

  • Partneri

KS
VRAA
  • Jaunumu arhīvs


Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

asdasdsadsadasd

24.03.201524.03.2015
asdasdsadasdasdasd

dsdsds

24.03.2015
sdsdsdsd