29. aprīlī notiks projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” atklāšanas seminārs

29. aprīlī Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) organizē projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” atklāšanas semināru, kas notiks Rīgā, 2014. gada 29. aprīlī MARITIM Park Hotel (Slokas iela 1, Rīga), sākums plkst.9:30. Sanāksmē piedalīsies vairāk nekā 100 dalībnieki – pašvaldību vadītāji un darbinieki, valsts pārvaldes iestāžu vadošie speciālisti, kā arī aicinām piedalīties plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, lai atspoguļotu projekta atklāšanas semināra norisi. Sanāksmi atklās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un Norvēģijas vēstnieks Latvijā Jāns Grēvstads.

DARBA KĀRTĪBA

Projekta uzsākšanas sanāksmē tiks prezentēti projekta mērķi, plānotās aktivitātes un sagaidāmie rezultāti, kā arī tiks prezentēta un nodota apspriešanai Latvijas “mācīties salīdzinot” sistēmas modeļa pirmā redakcija. Sanāksmē varēs gūt ieskatu Norvēģijas “mācīties salīdzinot” pieredzē, kā arī pašvaldību efektivitātes tīklu darbības rezultātos. Pašvaldību pārstāvjiem būs iespēja ierosināt tēmas, kas atbilst svarīgākajiem pašvaldību dienas kārtības jautājumiem un, kuru izstrādāšanā tās vēlas piedalīties pilotpašvaldību statusā turpmākajās projekta aktivitātēs. Sanāksmes otrajā daļā prezentēs pieredzi Ventspils pilsētas mārketinga stratēģijas veidošanā, savukārt ar savu pieredzi vietas pievilcības veicināšanā dalīsies Jelgavas novads. Sanāksmes noslēgumā pieskarsies tēmai par LPS pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta tīkla nozīmes apzināšanu, izvērtējot sadarbības modeļus un līdzdalību valsts pārvaldē. LPS priekšsēdis Jaunsleinis: „Šis projekts ir nozīmīgs Latvijas pašvaldībām, jo tā būs iespēja novērtēt savu darbu, pakalpojumus un uzlabot to kvalitāti.”

No 2013.gada decembra Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) vadībā norisinās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” īstenošana. Projekta partneri ir LPS, Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija (Kommunesektorens organisasijon – KS) un Valsts Reģionālās attīstības aģentūra (VRAA).Projekta gaitā tiks izveidots lietpratīgas pārvaldības veicināšanas instruments – “mācīties salīdzinot” (benchlearning) sistēma. „Mācīšanās salīdzinot” ir process, kā uzlabot savu praktisko darbību, daloties zināšanās un informācijā.

Projekta ietvaros tiks izveidota datu bāze pašvaldību veiktspējas analizēšanai, novērtēšanai un uzlabošanai. Savukārt pašvaldību sadarbības tīkli kalpos kā diskusiju platforma tīklos iesaistītajām pašvaldībām iegūto datu analīzei un katrai pašvaldībai piemērotākā risinājuma meklēšanai. Projekta gaitā tiks veidoti četri pašvaldību tematiskie sadarbības tīkli: pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkls, pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkls, pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīkls, pašvaldību izglītības un kultūras tīkls.

Projekts „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, izmantojot 2,12 miljonu eiro piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”. Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties salīdzinot sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.

Redaktoru ievērībai:

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta palīdzību, Norvēģija sekmē sociālo un ekonomisko atšķirtību mazināšanu un divpusējo attiecību stiprināšanu ar saņēmējvalstīm Eiropā. Norvēģija cieši sadarbojas ar ES atbilstoši Eiropas Ekonomiskas zonas (EEZ) līgumam.

2009.-2014. gadam paredzētais Norvēģijas ieguldījums ir 1,7 miljardi eiro. Uz finansējuma saņemšanu var pretendēt NVO, pētniecības un akadēmiskās institūcijas, kā arī publiskais un privātais sektors 12 jaunākajās ES dalībvalstīs, Grieķijā, Portugālē un Spānijā. Sadarbība ar Norvēģijas institūcijām ir ļoti plaša un darbības var īstenot līdz 2016. gadam.

Galvenās atbalstāmās jomas ir apkārtējās vides aizsardzība un klimata pārmaiņas, pētniecība un stipendijas, pilsoniska sadarbība, veselība un bērni, dzimumu līdztiesība, taisnīgums un kultūras mantojums.

Sīkākai informācijai: www.norwaygrants.org

Informāciju sagatavoja:
Ilze Mutjanko
Projekta sabiedrisko attiecību eksperte
+371 293 77 691
Sīkākai informācijai par projektu:
Ligita Pudža
Projekta vadītāja
+371 2929 7364
Informācija medijiem: 28.04.2014
Atpakaļ
  • Kalendārs

<< Jūn 2022 >>
MTWTFSS
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
  • Atbalsta

  • Partneri

KS
VRAA
  • Jaunumu arhīvs


Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

asdasdsadsadasd

24.03.201524.03.2015
asdasdsadasdasdasd

dsdsds

24.03.2015
sdsdsdsd